RSS

Bukas na Liham sa mga Kabarangay

23 Sep

Orkestradong Pagnanakaw sa Barangay Fortune, Marikina City:

Sukdulan na ang garapalang maniobra ng mga bulok na trapo sa barangay. Kung ating susuriin, ang tunay na adyenda ng mga nagpakana ng “nakawan” ay hindi pagnanakaw, kundi likhain ang paborableng kondisyon para mapuwersa si Kapitana Riza Teope na tanggalin sa posisyon ang mga kwerpo (core) ng kanyang mga lider at mipuwesto ang mga galamay ng mga trapo.

Ang pakanang “pagnanakaw” ay isang pampulitikang maniobra para dungisan ang reputasyon at kung gayo’y mapatalsik sa barangay ang mga seryoso, tapat at naniniwala sa liderato ni Kapitana, tulad ni Beth Beltran, tresurera at Jun Mendoza, “property custodian officer”.

Ang pangkat ng mga hangal na nagplano ng pakanang pagnanakaw ay nagmula pa sa dating konseho ng barangay na bihasang gumamit ng “taktikang pusit” (squid tactic) – maghasik ng kasinungalingan at lituhin ang mamamayan para ikubli ang kanilang masamang pampulitikang adyenda.

Tatlong buwan na ang nakakaraan, ang pangkat ding ito ay unang nagtangkang patalsikin si Beth at Jun sa pamamagitan ng pagpapakalat ng isang walang batayan at malisyosong intriga sa mga lider-komunidad – na diumano’y mayroon relasyon ang dalawa. Ang direksiyon ng ganitong pakana ay maisalang at lutuin ang dalawang inosente sa “barangay ethics committe”, at arbitraryong mahusgahan ng imoralidad para sa madulas na pagpapatalsik – subalit walang pumatol sa pakanang ito. Nabigo ang pangkat.

Walang tigil ang mga trapo at bulok na pangkat na ito sa kanilang adyenda na makuha ang mahahalagang posisyon at maghari-harian sa barangay. Kaya muli nilang niluto ang orkestradong pagnanakaw tulad ng kanilang ginawang pagpapatalsik din sa kawawang tresurero ng dating konseho ng barangay.

Noong Setyembre 5, 2011, muling nakahanap ng tiyempo at inilunsad ang pakanang “nakawan” sa opisina ng “barangay treasurer”. Mabilis na ikinalat ng pangkat na ito sa komunidad ang buhol-buhol na kasinungalingan. Sa kanilang dis-impormasyon sa komunidad, pinuntirya nila si Jun Mendoza bilang siyang nagnakaw sa halagang P70,000.00. Sa ibang komunidad naman ay P250,000 ang ninakaw at sa iba nama’y P3.5 milyon. Sa pinakahuli, walang isip na ikinalat ng pangkat na ito na 5 milyon na ang nawawala. Batay sa police blotter, mahigit limang libo lang pala ang ninakaw, kabilang ang mga blangkong boklet ng resibo.

Habang isinasagawa ang imbistigasyon ng pulis, arbitraryong inilagay sa “indifinite floating status” sa pamamagitan ng “verbal order” ni Kapitana si Jun Mendoza at tinapyasan naman si Beth Beltran ng otoridad bilang tresorero ng barangay.

Sa sumada ng mga pangyayari, direktang biktima si Beth at Jun ng mapanirang atake – subalit  ang latay ay kay Kapitana Riza – pilit na lumilikha ang pangkat na ito ng isang senaryo at artipisyal na sitwasyon para pagmukhaing mahinang lider si Kapitana Riza at ang kanilang pangkat lamang ang makakatulong sa kanya.

Dapat biguin ang bulok na pangkat na ito sa panggigipit kay Kapitana at pambibiktima ng mga inosenteng empleyado ng barangay.

Makiisa tayo sa mga tapat na lider ni Kapitana tulad nina Beth, Jun at marami pa para sa paglalantad at pagtatakwil sa mga bulok at tiwaling elemento sa barangay at tumulong sa pagsisikap ni Kapitana para sa “good governance” at pulitika ng pagbabago.

Para sa Katotohanan at Tunay na Pagbabago,

The Grassroots / Setyembre 23, 2011

Advertisements
 
4 Comments

Posted by on September 23, 2011 in Bukas na Liham

 

Tags: , , ,

4 responses to “Bukas na Liham sa mga Kabarangay

 1. Jasmine Santiago (@notocoal)

  September 23, 2011 at 4:22 am

  Malinaw na target ng elementong nag-orchestrate ng nakawan ay ma-kontrol ang barangay treasury para masustentuhan ang iba pa nilang pakana. Pagbati kay beth beltran sa kanyang matatag na paninindigang ilantad ang ginawang dis-information ng mga trapo na ikinalat sa komunidad.

   
  • georgemapilejr

   September 23, 2011 at 4:45 am

   Thanks Jasmine, scheming trapo elements are thriving in our barangay. kilala na sila ng mga lider sa mga komunidad. see you on sunday.

    
 2. Greeneration Phils

  September 23, 2011 at 4:28 am

  Ang ating kapitana ay dating guro, na napapaligiran ng mga elementong utak-trapo. Tukuyin at ilantad ang mga morally-bankrupt na trapo sa barangay, Igiit ang tunay na pagbabago.

   
 3. georgemapilejr

  September 23, 2011 at 4:51 am

  Maraming salamat sayong feedback Greeneration Phils. will contact you for our green projects.

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: